معرفی

مشخصات فردی

عبداله اسکندریان

نام - نام خانوادگی : عبداله   اسکندریان

پست الکترونیکی : abdollah.eskandarian@iaurasht.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی برق
رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : الکترونیک
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : انستیتوی پلی تکنیک رنسلر

سوابق اجرایی

1- عضو هیئت جذب استان (کارگروه برق)

2- عضو کمیته منتخب

3- عضو شورای پ‍‍ژوهشی دانشگاه

4- مدیر گروه برق و مکانیک

 عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برق الکترونیک - مکانیک

محل خدمت : مجتمع فنی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه برق و مکانیک

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

عبداله اسکندریان
عبداله اسکندریان

محل خدمت :
    مجتمع فنی
مرتبه علمی :
    استادیار
^